Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie Czytaj więcej

Uwaga!!! – zmiana rozkładu autobusów dla uczniów z gminy Obryte

Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów dla uczniów dojeżdżających z okolic gminy Obryte. Rozkład GolądkowoCzytaj więcej

INACZEJ NIŻ ZWYKLE – TAK SAMO JAK ZAWSZE.

NARODOWE CZYTANIE 2020 W Narodowym Czytaniu uczestniczyliśmy jako szkoła po raz czwarty – ale po raz pierwszy w innej, wymuszonej przez sytuację formie. Ze względów bezpieczeństwa i związanych z nimi powodów organizacyjnych, aby uniknąć gromadzenia się wielu osób na sali … Czytaj więcej

Nasze staże już się zakończyły – to była sumienna nauka, połączona z niezapomnianą przygodą!

Nasi uczniowie kształcący się w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik architektury krajobrazu otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie staży zawodowych  w Grecji. Ostatniego dnia nastąpiło podsumowanie stażu i przeprowadzenie ewaluacji działań w gronie nauczycieli i opiekunów grup stażowych … Czytaj więcej

Grecja – dzień 11

Podczas dzisiejszej praktyki instalatorzy powtórzyli wiadomości z zakresu posługiwania się narzędziami i sprzętem do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wyznaczali także miejsca montażu kolektorów słonecznych i klimatyzacji. Technik architektury krajobrazu wykonywał projekty koncepcyjne oraz graficzne małych firm architektoniczny. Poza … Czytaj więcej

Grecja – dzień 10

Dzisiaj nasi energetycy zwiedzali farmę wiatrową PSAROMYTA. Jest to farma składająca się z 12 turbin o mocy 3.2 MW każda, usytuowanych na szczytach gór. Wyznaczaliśmy tego dnia miejsca montażu elektrowni wiatrowych, aby mogły uzyskać możliwie najlepszą wydajność. Zadaniem architektów krajobrazu … Czytaj więcej