Informacje o szkole

Akcja „Góra Grosza 2015”

W dniach 23 listopada – 4 grudnia 2015 r. nasza szkoła przystąpiła do XVI edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, a partnerem Poczta Polska.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Korzyści z uczestnictwa szkoły w akcji:
• efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, ze oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej,
• efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli
i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci,
• efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.
W tym roku pieniądze wytrwale zbierali uczniowie: Wiktoria Chrzanowska, Daria Sokulska i Emilia Rej.
Dzięki wsparciu uczniów i nauczycieli w naszej szkole udało się zebrać 230,35 złotych.
Koordynatorami akcji byli nauczyciele: Anna Nalewajk i Hanna Karłowicz.
W imieniu wszystkich obdarowanych DZIĘKUJEMY!

Anna Nalewajk