Informacje o szkole

AKCJA GÓRA GROSZA 2020

Już po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w trwającą od  25 listopada 2019 r. do 02 stycznia 2020 r. ogólnopolską akcję „Góra Grosza”. Główny cel akcji, której organizatorem  jest Towarzystwo Nasz Dom, a partnerem Poczta Polska pozostaje niezmienny. Jest to zbieranie funduszy na szeroko rozumianą pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. 

W czasie tegorocznej zbiórki  opiekunami akcji byli Hanna Karłowicz i Anna Nalewajk, a grosze wytrwale zbierały uczennice: Karolina Boczkowska, Wiktoria Milczarczyk, Maja Zielińska, Anna Ściborska i Wiktoria Fronczek. Następnie wszystko zostało dokładnie policzone i okazało się, że dzięki wsparciu uczniów i nauczycieli,  w naszej szkole powstała góra o wartości  18324 groszy.

W imieniu wszystkich obdarowanych DZIĘKUJEMY!

Anna Nalewajk