Informacje o szkole

Aktywne ferie w naszej szkole

Młodzież ze szkoły w Golądkowie podczas ferii uczestniczy w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Są to miedzy innymi kursy: księgowość małej firmy, inseminatora zwierząt oraz spawacza.