Informacje o szkole

Bezpłatne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych dla uczniów klas I

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych dla uczniów klas I Zespołu Szkół w Golądkowie zostaną przeprowadzone w dniach 2-3 września 2013 r. BEZPŁATNIE !

Szczegóły u wychowawców klas podczas
rozpoczęcia Roku Szkolnego 2013/2014.