Informacje o szkole

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z OKAZJI KOLEJNEJ EDYCJI NARODOWEGO CZYTANIA.

ABY WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ, NALEŻY:

Wszystkie wymienione teksty są dostępne w bibliotece szkolnej, a także w bibliotece internetowej https://wolnelektury.pl/ oraz tutaj: https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2019/nowele/

  • Przypomnieć sobie najważniejsze informacje na temat dotychczasowych edycji Narodowego Czytania.
  • Z bazy pytań dostępnej w bibliotece szkolnej wylosować pytanie i po ustaleniu na nie odpowiedzi zwrócić podpisaną kartkę z odpowiedzią do biblioteki. Pytania będą dotyczyły treści lektur tegorocznego Narodowego Czytania oraz ogólnych wiadomości na temat jego poprzednich edycji. Będą też zróżnicowane pod względem stopnia trudności i punktacji. Odpowiedzi niepoprawne językowo nie będą brane pod uwagę.
  • Jedna osoba może wylosować dowolną ilość pytań, przy czym należy pamiętać, że wylosowanie pytania oznacza konieczność udzielenia na nie odpowiedzi.
  • Po przeanalizowaniu wszystkich dostarczonych odpowiedzi i podliczeniu punktacji przyznane zostaną nagrody: dla osoby, która udzieliła najwięcej poprawnych odpowiedzi oraz dla osoby, która zdobyła największą liczbę punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi. W przypadku kilku takich osób zwycięzcy będą wyłonieni w drodze losowania.
  • Do losowania pytań i udzielania odpowiedzi zapraszamy w terminie od 10 do 20 września, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 września.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSU Z PRZYJEMNOŚCIĄ ROZWIEJE NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ – Monika Plisecka 😊

Zapraszam do udziału
Ewa Leszczyńska
dyrektor szkoły