Informacje o szkole

CROSS-COMPLIANCE – NORMY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

Uczniowie klasy III TMRIA, mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu nt. „Normy wzajemnej zgodności”. Szkolenie odbyło się w dniu 7 marca 2019 r. w sali konferencyjnej  w budynku internatu szkolnego i było kolejnym z cyklu szkoleń skierowanych do uczniów i  producentów rolnych zainteresowanych normami, przepisami i wymogami obowiązującymi gospodarstwa rolne. Zagadnienia omawiano w odniesieniu do 3 obszarów:

  • środowisko, zmiana klimatu i dobra kultura rolna;
  • zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i roślin;
  • dobrostan zwierząt.