Oferta edukacyjna 2019/2020

TECHNIKUM W GOLĄDKOWIE

dla absolwentów gimnazjum (okres nauczania – 4 lata) oraz szkoły podstawowej (okres nauczania – 5 lat)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W GOLĄDKOWIE

dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej (okres nauczania – 3 lata)

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GOLĄDKOWIE

  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – R.03 Prowadzenie Produkcji Rolniczej 

Wniosek dla kandydata do szkoły

Szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tel. (0 23) 691 40 73, (0 23) 691 40 93

fax (0 23) 691 40 83