Oferta edukacyjna 2020/2021

TECHNIKUM W GOLĄDKOWIE

dla absolwentów szkoły podstawowej (okres nauczania – 5 lat)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W GOLĄDKOWIE

dla absolwentów szkoły podstawowej (okres nauczania – 3 lata)

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GOLĄDKOWIE

  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – ROL.04 Prowadzenie Produkcji Rolniczej

Regulamin rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie oraz na Kwalifikacyjny kurs zawodowy na rok szkolny 2020/2021

Szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tel. (0 23) 691 40 73, (0 23) 691 40 93

fax (0 23) 691 40 83