Oferta edukacyjna 2018/2019

TECHNIKUM W GOLĄDKOWIE

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W GOLĄDKOWIE

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GOLĄDKOWIE

  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – R.03 Prowadzenie Produkcji Rolniczej

1

Szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tel. (0 23) 691 40 73, (0 23) 691 40 93

fax (0 23) 691 40 83