dla rodziców

Strategia walki z COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice,

przedstawiamy ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci uczęszczających do naszej szkoły ubezpieczeniazdalnie.pl . Przygotowane przez nas rozwiązanie daje Rodzicom swobodę wyboru wariantów ubezpieczenia i wysokości świadczeń. Wszelkie formalności rodzice dopełnią we własnym zakresie przez internet, bez angażowania Państwa czasu. Ubezpieczenie NNW działa przez 24 godziny na dobę i obejmuje cały świat – to duża korzyść. Co istotne polisa zawiera także OC na szkody wyrządzone przez dziecko innym osobom i mieniu szkoły. Zakres polisy jest dostosowany do wieku dzieci. Dodatkowo rodzice mogą ubezpieczyć także swoje pozostałe dzieci, nawet jeśli nie uczęszczają jeszcze do żadnej placówki.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 222 565 333

Zespół Ubezpieczenia Zdalnie

 

 

 

 

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM-prezentacja

 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE – COVID-19