Rada rodziców

Uprzejmie informujemy

Szanownych Państwa Rodziców, iż wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł. Jednocześnie informujemy, że składka jest dobrowolna. Opłatę można uiścić w kasie Rady Rodziców (pokój nr 28) bądź na rachunek bankowy:

80 8226 0008 2002 2000 0345 0001

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Pani Ewa Jaworska – Przewodnicząca

Pani Aneta Kamińska – Sekretarz

Pani Monika Rakowska – Skarbnik

Pani Małgorzata Przybyszewska – komisja rewizyjna

Pani Agnieszka Święch – komisja rewizyjna