Informacje o szkole

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014.

• 11 października 2013 r.
• 31 października 2013 r.
• 2 stycznia 2014 r.
• 3 stycznia 2014 r.
• 2 maja 2014 r.
• 5 maja 2014 r.
• 6 maja 2014 r.
• 15 maja 2014 r.
• 20 czerwca 2014 r.
• 23 czerwca 2014 r.

Krzysztof Nuszkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie