Dokumenty

Uczniów zainteresowanych zamieszkaniem w internacie szkolnym zapraszamy do składania kwestionariuszy. Dokumenty można składać do dnia 24 lipca 2020 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zsgoladkowo.eu 

Kwestionariusz do internatu (wersja do wypełnienia elektronicznego)