Informacje o szkole

Doradztwo zawodowe – odkrywanie zawodowych zasobów

Określenie indywidualnych zasobów  jest postawą do tego, aby osiągnąć sukces w postaci  dokonywania trafnych wyborów edukacyjno- zawodowych. W doskonaleniu tej umiejętności uczniom  klas czwartych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie  pomagała współpracująca już od wielu lat ze szkołą pani Joanna Ciszewska- doradca zawodowy z MCK  w Pułtusku.

Odpowiednio zastosowane metody w postaci pytań, ćwiczeń i testów dały uczniom możliwość  dokonania autorefleksji i analizy swojego potencjału zawodowego. Tym samym uświadomili sobie aktualne możliwości i szanse w stosunku do oczekiwań rynku pracy. Doradca zawodowy  przekonywał młodzież, że znajomość  siebie stanowi podstawę podejmowania właściwych decyzji zawodowych i skutecznego zaprezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą. Zajęcia dotyczyły również metod poszukiwania pracy, zdobywania doświadczenia zawodowego oraz odnalezienia się na rynku pracy.

Hanna Karłowicz