Informacje publiczne

Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie