Informacje o szkole

DYŻUR PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Na czas zawieszenia zajęć w szkole uruchamiamy możliwość korzystania
z konsultacji telefonicznych lub e-mailowych z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.
Pedagog i psycholog szkolny będą dyżurować w godzinach swojej pracy (godziny pracy dostępne na stronie szkoły w zakładce – uczniowie).
Konsultacje będą dostępne dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Hanna Karłowicz, pedagog
tel: 513 144 875
email: hannakarlowicz@zsgoladkowo.eu

Magda Prus-Zych, psycholog
tel. 506 818 107
email: magdapruszych@zsgoladkowo.eu

Czasami warto pozwolić, aby ktoś inny pomógł zobaczyć sytuację z innej perspektywy.
Zapraszamy do kontaktu
pedagog i psycholog szkolny