Informacje o szkole

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej jest to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia w sposób szczególny podkreśla się pracę i codzienny trud nauczycieli.  Jest to również okazja do wspólnego świętowania.

Tym razem nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi z Zespołu Szkół w Golądkowie spotkali się w gościnnych progach Ośrodka Charytatywno – Szkoleniowego Caritas w Popowie. W uroczystości wziął udział poseł Henryk Kowalczyk – przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,  Robert Jakubik –zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW oraz Marusz Kowalewski – wójt gminy Winnica. Nie zabrakło również przedstawicieli związków zawodowych: Pani Marii Korbal – Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP oraz pani Jolanty Siejbik – Przewodniczącej  Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej, a także emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Wszystkich zgromadzonych powitała serdecznie dyrektor Ewa Leszczyńska.

Uroczystość stała się okazją do wręczenia Odznaki Honorowej Zasłużony dla rolnictwa, którą z rąk ministra Henryka Kowalczyka otrzymali:

 • Pani Agata Woźniak
 • Pani Anna Lusa
 • Pani Magdalena Stępniewska
 • Pani Monika Zielińska- Nowak
 • Pan Marek Grochowski
 • Pani Emilia Dyga

Z kolei dyrektor Ewa Leszczyńska za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania wyróżniła nagrodą dyrektora następujących nauczycieli:

 • Panią Wicedyrektor  Annę Kwiatkowską
 • Panią Kierownik PNZ  Elizę Dembe-Stańczak
 • Pana Piotra Dzierżanowskiego
 • Panią Annę Jałmużna
 • Panią Barbarę Jusińską
 • Pana Wiktora Kałużnego
 • Panią Hannę Karłowicz
 • Pana Pawła Pieńkosza
 • Panią Magdę Prus – Zych
 • Pana Grzegorza Szczypińskiego
 • Pana Łukasza Żychowskiego

Nagrodę dyrektora otrzymali również pracownicy administracji i obsługi:

 • Pan Kierownik Krzysztof Wróblewski
 • Pani Sekretarz Wioletta Pychewicz
 • Pani Patrycja Hałas
 • Pani Iwona Tomczyk
 • Pani Dorota Kornacka
 • Pani Wioletta Ogrodnik
 • Pan Robert Wiśniewski
 • Pan Sławomir Górecki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28