Informacje o szkole

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

„Dzień dziś jak ogród zaczarowany…..” tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przywitali panie Dyrektor, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Ewa Jaworska przewodnicząca Rady Rodziców skierowała słowa podziękowania nauczycielom za trud włożony w wychowanie uczniów, składając na ręce pani Dyrektor bukiet kwiatów.

Na chwilę zatrzymaliśmy się i w scenerii jesiennego parku wysłuchaliśmy strof wierszy poświęconych pracy w oświacie. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie Rady Samorządu Uczniowskiego. Na koniec przy słowach piosenki „Nauczycielu…..” wręczono słodkie upominki przygotowane przez uczniów klas pierwszych.

Edyta Żychowska

IMG_9161 IMG_9165 IMG_9167 IMG_9171 IMG_9173 IMG_9176 IMG_9179 IMG_9181 IMG_9184 IMG_9185 IMG_9186 IMG_9188 IMG_9192 IMG_9202 IMG_9204 IMG_9208 IMG_9211