Informacje o szkole

Podsumowanie I semestru 2018/19 w naszej szkole i obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych

W dniu 25 stycznia 2019 r. odbył się w szkole apel zorganizowany z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie miało na celu upowszechnienie wiedzy i promowanie wśród młodzieży zasad ochrony danych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów oraz zwrócenie uwagi rodziców i nauczycieli na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności uczniów.

Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczyła w propagowaniu wiedzy na temat ochrony danych, hasło przewodnie tego dnia nosiło nazwę – „Twoje dane -Twoja sprawa”.

Przez cały tydzień można było poszerzać wiedzę nt. ochrony danych, a to dzięki hasłom, rozwieszonym w wielu miejscach szkoły. Oznaczone zostały również pomieszczenia, gdzie przetwarza się dane uczniów oraz pracowników szkoły, w tym dane szczególnie wrażliwe.

W dalszej części spotkania pani dyrektor Ewa Leszczyńska podsumowała pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Gratulowała tym, którzy odnieśli sukcesy i przedstawiła uczniów z najwyższą średnią ocen i 100% frekwencją.
UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN:
Anna Ostaszewska
Monika Orłowska
Aleksandra Łysik
Ewa Pomaska
Karolina Sołtysiak
Joanna Szczepanik
Piotr Apelski
Daria Sokulska
Patrycja Kwiatkowska
Renata Orłowska
Kamil Falkowski
Tomasz Kalbarczyk
Emilia Rej
Dominika Krzyczkowska
Kamil Kozłowski
Klaudia Włodarczyk
Wojciech Markowski
Tomasz Chodyna
Piotr Orłowski
Klaudia Adamczewska
Aleksandra Komorowska
Kinga Kobylińska
Natalia Lisiecka
Daniel Ostaszewski
Aleksander Śmietana
Patryk Kamiński
UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:
Monika Orłowska
Ewa Pomaska
Natalia Jaskulska
Martyna Lusa
Klaudia Adamczewska
Klaudia Fiet
Dawid Kacperski

Następnie pani dyrektor zaapelowała do wszystkich o znalezienie bezpiecznego sposobu na spędzenie wolnego czasu.

Po apelu nadszedł czas na długo wyczekiwane ferie. Za oknami szkoły prawdziwa mroźna zima, więc na pewno wolne dni będą szczególnie udane! A JEŚLI CHCESZ, ZABIERZ ZE SOBĄ NA FERIE NOWOŚCI ZE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI!!! PRZYPOMINAMY I ZAPRASZAMY 🙂