Informacje o szkole

Dzień Patrona Szkoły

5 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Patrona Szkoły, którym jest Jadwiga Dziubińska. To zaszczytne imię nadane zostało szkole w 1984 roku. Przez wszystkie lata, każdego roku społeczność szkolna spotyka się, aby przypomnieć sylwetkę patronki i jej zasługi dla oświaty rolniczej.

Myślą przewodnią tegorocznej uroczystości było pokazanie, że szkoła jest dobrym naśladowcą idei , które przyświecały życiu i działalności Jadwigi Dziubińskiej.
Szkolną uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Minister Henryk Kowalczyk- Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów; Mariusz Kowalewski- wójt gminy Winnica; Wioletta Zawadzka – kierownik GOPS w Winnicy; Magdalena Krokwińska – kierownik biura powiatowego ARiMR w Golądkowie; Maria Korbal – prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku i podinspektor Andrzej Jabłoński- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Patronka szkoły działała na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego. Ważne było dla niej kultywowanie tradycji i kultury, pokazywanie tego, co w tym środowisku jest najlepsze, najładniejsze. Dla społeczności naszej szkoły jest to również bardzo ważne. Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo”, który wystąpił podczas uroczystości jest tego najlepszym przykładem.
W życiu patronki szkoły praca społeczna, udzielanie się na rzecz innych ludzi odgrywało wielka rolę. Wielu uczniów naszej szkoły chcąc ją naśladować, aktywnie włącza się pracę samorządu uczniowskiego. Dzień Patrona Szkoły był okazją do złożenia uroczystego ślubowania przez nowy skład rady samorządu.

Podczas uroczystości wręczone zostały również podziękowania dla osób i instytucji, które wspierają działania naszej szkoły.

W części artystycznej uczniowie przedstawili scenkę, ukazującą zasługi Jadwigi Dziubińskiej, uzasadniając tym samym, dlaczego trudno wyobrazić sobie lepszego patrona dla szkoły.

Hanna Karłowicz

imagekk001 imagekk002 imagekk003 imagekk004 imagekk005 imagekk006 imagekk007 imagekk008 imagekk009 imagekk010 imagekk011 imagekk012 imagekk013 imagekk014 imagekk015 imagekk016 imagekk017 imagekk018 imagekk019 imagekk020 imagekk021 imagekk022 imagekk023 imagekk024 imagekk025 imagekk026 imagekk027 imagekk028 imagekk029 imagekk030 imagekk031 imagekk032 imagekk033 imagekk034