Informacje o szkole

Eliminacje szkolne do IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 10 marca 2017 r. (środa) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przeprowadzono eliminacje szkolne do IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy,
  • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
  • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników,
  • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i w społeczeństwie,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP.

W skład komisji konkursowej weszli:
• Pani Anna Kwiatkowska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie,
• Pan Sławomir Bonisławski – przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku,
• Pan Wiktor Kałużny – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
• Pan Paweł Pieńkosz – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań zamkniętych. Czas na jego rozwiązanie wynosił 45 minut. Największą ilość punktów (17) zdobył Patryk Kamiński z klasy II Technikum Kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Drugie miejsce zdobyła Aleksandra Chwastowska uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Trzecie miejsce przypadło Adamowi Wildze z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Do etapu centralnego zakwalifikował się Patryk Kamiński, który będzie reprezentować Zespół Szkół w Golądkowie. Etap centralny odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji. Nagrodą główną w konkursie jest indeks na wybrany kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz wiele cennych nagród ufundowanych przez sponsorów konkursu.

Paweł Pieńkosz
nauczyciel przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

imagekk001 imagekk002 imagekk003 imagekk004 imagekk005 imagekk006 imagekk007