Informacje o szkole

Gala Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

27.04.2017 r. w naszej szkole gościliśmy 3-osobowe zespoły uczniowskie z opiekunami – reprezentacje poszczególnych gimnazjów z powiatu pułtuskiego. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pułtusku w ramach uroczystej Gali został zorganizowany Turniej Wiedzowo – Rowerowy.

st. asp. Wiesław Rupiński – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku nadzorował turniej osobiście. W tych działaniach pomagali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, st. sierż Robert Czyżewski, st. asp. Marek Filipiak oraz asp. Dariusz Bobowski. Wszystkie działania były szczegółowo zaplanowane i nadzorowane przez st. sierż. Milenę Kopczyńską – Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Zwycięzcami Turnieju Wiedzowo – Rowerowego została reprezentacja Publicznego Gimnazjum w Obrytem. II miejsce zdobyła reprezentacja Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach, III miejsce reprezentacja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach.

Gala Bezpieczeństwa była podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Jesteśmy ambasadorami bezpieczeństwa w ruchu drogowym” do którego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przystąpił. Podczas Gali nastąpiło również wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze”, ogłoszonego w ramach projektu.

  1. miejsce zdobyła Gabriela Bala z Publicznego Gimnazjum w Obrytem,
  2. miejsce Nikola Dyga, również z Publicznego Gimnazjum w Obrytem;
  3. miejsce Alicja Jaskulska, z Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Ks. Bp. Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku;

Wszystkie prace plastyczne, które zostały zgłoszone do konkursu będą wykorzystane do stworzenia kalendarza na nowy rok szkolny promującego idee bezpieczeństwa i działania projektowe.

Uczestnicy Gali mogli dodatkowo dowiedzieć się o zajęciach warsztatowych prowadzonych przez uczniów ZS CKR w Golądkowie w różnych placówkach oświatowych, stworzonych ulotkach dla poszczególnych grup wiekowych, ale również uczestniczyć w ciekawym spotkaniu prowadzonym przez przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego w Pułtusku. Spotkanie to poprowadzili pan Paweł Mieczkowski i pan Tomasz Kaczmarczyk.

Całe przedsięwzięcie nie byłoby tak wyjątkowe, gdyby nie nagrody ufundowane przez Honorowych Partnerów projektu „Jesteśmy ambasadorami bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Podziękowania składamy:

  • Panu Henrykowi Kowalczykowi – Ministrowi, Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów;
  • Panu Mariuszowi Kowalewskiemu – Wójtowi Gminy Winnica, oraz
  • Pani Annie Katarzynie Gwoździk – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie za wspólne bycie, z dbałością o bezpieczeństwo w szerokim wymiarze.

Koordynatorzy projektu:
Magda Prus-Zych, psycholog
Marek Grochowski, wykładowca, instruktor nauki jazdy

imagekk001 imagekk002 imagekk003 imagekk004 imagekk005 imagekk006 imagekk007 imagekk008 imagekk009 imagekk010 imagekk011 imagekk012 imagekk013 imagekk014 imagekk015 imagekk016 imagekk017 imagekk018 imagekk019 imagekk020 imagekk021 imagekk022 imagekk023 imagekk024 imagekk025 imagekk026 imagekk027 imagekk028 imagekk029 imagekk030 imagekk031 imagekk032 imagekk033 imagekk034 imagekk035 imagekk036