Informacja dla słuchaczy

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie nie prowadzi kształcenia w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Informacje na temat egzaminów dostępne są w zakładane „Egzaminy zawodowe” oraz u Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu.