Informacje o szkole

Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZS CKR w Golądkowie