Informacje o szkole

Informacja o unieważnieniu przetargu – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń 2 pietra budynku Internatu ZSCKR w Golądkowie”

Informacja ze strony BIP