Informacje o szkole

POWRACANIE… PAMIĘCIĄ, MYŚLAMI, SERCEM – JUBILEUSZ 95-LECIA SZKOŁY W GOLĄDKOWIE

28 września 2019 roku, w piękną jesienną sobotę, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przeżywał wyjątkową uroczystość, a przygotowania do niej trwały od dłuższego już czasu. Oto 95 lat wcześniej upływał właśnie pierwszy rok nauki w tutejszej Powiatowej Szkole Rolniczej Męskiej. Tak rozpoczęła się historia oświaty rolniczej w Golądkowie, różnorodna i bogata, nie zawsze łatwa, tworzona przez kolejne pokolenia uczniów i bardzo wielu pracowników.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się Mszą świętą kościele parafialnym we Winnicy, koncelebrowaną przez czterech kapłanów: proboszcza Zbigniewa Pawła Maciejewskiego, księdza kanonika Mirosława Danielskiego – absolwenta Golądkowa oraz dwóch księży pełniących nie tak dawno w naszej szkole posługę katechetyczną – księdza Adama Gnypa i księdza Krzysztofa Drzazgowskiego. Msza zgromadziła bardzo wiele osób, uczestniczyły w niej także poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół rolniczych z różnych miejsc Polski.

Dalsza część uroczystości toczyła się w gościnnych murach golądkowskiej szkoły. Po zarejestrowaniu się i odebraniu okolicznościowych pamiątek wszyscy goście zebrali się na sali gimnastycznej, specjalnie na tę okazję przygotowanej. Mogli przy tym obejrzeć prezentację zdjęć dostarczonych nam przez absolwentów i pracowników z różnych lat oraz posłuchać pieśni szkoły (autorem jej słów jest absolwent Golądkowa z 2016 roku, Patryk Nowak, zaś muzykę skomponował dawny nauczyciel, Aleksander Orłowski). Następnie przywitał wszystkich skocznymi tańcami i dźwiękami Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo”, nasza chluba i duma. Potem głos zabrała pani dyrektor Ewa Leszczyńska, na której komendę wprowadzono sztandary. Pani dyrektor dzieliła się swoją radością i wzruszeniem z powodu obecności wielu absolwentów, dawnych i obecnych pracowników oraz wszystkich innych osób świętujących z nami ten wyjątkowy Jubileusz. Byli wśród nich m.in.: wspomniani wyżej księża, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Robert Jakubik, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku Maria Korbal, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej Jolanta Siejbik, przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Jaworska, wójtowie okolicznych gmin, partnerzy szkoły, sponsorzy uroczystości, dyrektorzy szkół z terenu powiatu pułtuskiego oraz szkół rolniczych, dziennikarze i przedstawiciele wielu innych instytucji. Pani dyrektor powitała wszystkich serdecznymi i ciepłymi słowami oraz przedstawiła prowadzącego uroczystość Adama Reja, absolwenta naszej szkoły z roku 2018. Wielu z zaproszonych gości zechciało do nas przemówić, kierując słowa uznania, gratulacje i życzenia. Przemawiający podkreślali znaczenie szkoły o profilu rolniczym dla najbliższego i dalszego środowiska oraz życzyli dalszego rozwoju i kolejnych pięknych jubileuszy.

Żadna szkoła jednak nie przetrwałaby 95 lat, gdyby nie praca wielu ludzi oddanych wsi i oświacie rolniczej. Jubileusz stał się okazją, by wyróżnić takie osoby – grupa nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi otrzymała odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczeni odebrali je z rąk dyrektora Roberta Jakubika i ministra Henryka Kowalczyka.

Obchodzony tak uroczyście Jubileusz 95-lecia istnienia szkoły był okazją, by spróbować policzyć, ile to już lat minęło od poprzedniego spotkania, tamtego pamiętnego sprawdzianu, pierwszego czy ostatniego dnia w szkole. Na pewno wiele wypowiedzianych tego dnia zdań rozpoczynało się od słów „a pamiętasz, jak…?” Jedno z takich niezapomnianych wydarzeń uczczono wyjątkowo – w dolnym holu szkoły odsłonięta została pamiątkowa tablica ufundowana w 50-lecie matury oraz w hołdzie dyrektorowi Szczepanowi Gogolewskiemu, sprawującemu tę funkcję w latach 1961-1977. W odsłonięciu uczestniczyli m.in. proboszcz Zbigniew Paweł Maciejewski, synowie dyrektora Krzysztof i Marek Gogolewscy, pani dyrektor Ewa Leszczyńska i maturzyści z roku 1969 wraz z wychowawczynią, panią Barbarą Hejne-Kozłowską

Podczas uroczystości zaprezentowany został także film pod takim samym tytułem jak jubileuszowa publikacja – „Powracanie… pamięcią, myślami, sercem”. Publikacja, złożona z licznych wspomnieniowych relacji byłych uczniów i pracowników, stała się jedną z pamiątek, którą otrzymali uczestniczący w obchodach. Pani dyrektor Ewa Leszczyńska nadmieniła na wstępie, że książka przyjęła taki, a nie inny kształt, by spróbować odkryć fenomen szkoły w Golądkowie, znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie czują się z nią związani nawet po wielu latach i chętnie tu wracają. Z części spisanych wspomnień powstał zaś wymieniony wyżej film. Mamy nadzieję, że i książka i film były miłą, sentymentalną podróżą do dawnych lat spędzonych w Golądkowie.

Absolwentem Golądkowa jest także pan Grzegorz Milczarczyk – aktor, wykładowca i wokalista. On to właśnie opracował scenariusz przepięknego, niezwykle emocjonalnego i profesjonalnie wykonanego koncertu, w którym zaśpiewali i zagrali nasi uczniowie i nauczyciele. Było to niezwykłe, zapadające w pamięć i w serce przeżycie artystyczne.

Wszyscy przybyli tego dnia do szkoły w Golądkowie mogli zwiedzić cały jej teren, zobaczyć, co się zmieniło, spotkać może dawno niewidzianych kolegów i koleżanki – i wspominać, wspominać, wspominać… Pogoda dopisywała i sprzyjała długim rozmowom i klasowym spotkaniom przy kawie, herbacie i smacznych daniach. Dzielić się wspomnieniami można było także publicznie w specjalnie do tego zaaranżowanym miejscu na patio szkoły, do czego zachęcała kierownik praktycznej nauki zawodu, pani Eliza Dembe-Stańczak Tam również wszyscy skosztowaliśmy pysznego jubileuszowego tortu. Dodać należy, że kulinarną stroną uroczystości zajęła się pani Anna Kachel (Dom Weselny „Natalia”) i zrobiła to w sposób doskonały.

W tym miejscu warto wymienić sponsorów przedsięwzięcia, bo to również dzięki nim Jubileusz 95-lecia szkoły przebiegał na tak wysokim poziomie: Byli to:

 • H. „Guliwer” Witold Estkowski, Andrzej Sawicki;
 • Agencja Ubezpieczeniowa Wiesław Kisiel;
 • PHU Budomur Sp. z o.o.;
 • PPH GER-POL K. Gierczak;
 • GLAZ-BUD Sp. z o.o.;
 • JAW-TRANS Jaworski Paweł
 • Kancelaria Radcy Prawnego J. Nieścior;
 • POLMLEK Sp. z o.o.;
 • PHU Artur Piechotka;
 • PHU Rolczar Krzysztof Czarnowski;
 • Ksiądz Kanonik Mirosław Danielski;
 • Hanna i Henryk Kowalczyk;
 • Krzysztof Mielczarczyk;
 • Bogdan Pieńkos;
 • Stefan Winnicki.

Przez 95 lat zmieniały się nazwy i typy szkół w Golądkowie, a w ich murach pojawiały się kolejne pokolenia. Uczyły się tu i pracowały, ludzie rozwijali się, nawiązywali przyjaźnie i miłości, czasem pewnie mylili się i błądzili. Niektórzy byli z nami w dniu Jubileuszu i wspominali. Wielu niestety nie mogło już tu być – i to my ich wspominaliśmy. Co dalej? To jeszcze nie koniec – ta historia dalej się tworzy. Tworzą ją każdego dnia ci, którzy przekroczyli próg szkoły w Golądkowie i pozostając tu, pozostawili także część siebie. Wychodząc zaś, zabrali serca i umysły pełne przeżyć i doświadczeń, by ponieść je w świat. By za kolejne 95 lat mogli swoją księgę wspomnień spisać ci, którzy przyjdą po nas.

Monika Plisecka