ERASMUS+ „”Grasz o europejski staż”

Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu „Mistrzowie w swoim fachu – zagraniczne mobilności zawodowe” nr 2019-1-PL01-KA102-062860

  Czytaj więcej

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE W GRECJI JUŻ ROZPOCZĘTA

Czytaj więcej

„Mistrzowie w swoim fachu – zagraniczne mobilności zawodowe

Niezapomniane praktyki! Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które dostaliśmy na projekt: „Mistrzowie w swoim fachu – zagraniczne mobilności zawodowe” uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie  mają szansę odbycie międzynarodowych praktyk zawodowych, już … Czytaj więcej

Prezentacja dotycząca projektu w ramach Programu Erasmus +

Czytaj więcej

Artykuł dotyczący projektu w ramach Programu Erasmus +

Artykuł dotyczący projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus + przez Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu oraz partnerów z Niemiec – Deula Nienburg oraz Hiszpanii – EFA La Malvesia.Czytaj więcej

Lista osób zakwalifikowanych w projekcie

Czytaj więcej