Kierownik praktycznej nauki zawodu – godziny pracy

kpnz