Kierownik praktycznej nauki zawodu – godziny pracy

kiiii