Informacje o szkole

Konferencja w Przasnyszu

14 lutego 2017 roku młodzież z Zespołu Szkół CKR w Golądkowie, wraz z nauczycielką p. Moniką Zielińska-Nowak, uczestniczyła w konferencji, której organizatorem był Regionalny Ośrodek Rozwoju Rolnictwa w Przasnyszu oraz Caussade Nasiona Polska. Seminarium podzielone było na dwie części:
– część I „Uprawa kukurydzy – od nasiona do kiszonki” – obejmująca referaty dotyczące kiszonki kukurydzy w żywieniu bydła mlecznego, uprawę kukurydzy w gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego, technologia zintegrowanej ochrony kukurydzy.
– część II „Polskie gospodarstwa rolne i hodowlane – perspektywy rozwoju”, którego kluczowym prelegentem był pan Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu, MRiRW, kierujący działaniami Departamentu Płatności Bezpośrednich Departamentu Prawno-Legislacyjnego, Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej.

Zainteresowanie konferencją było ogromne. Miejski Dom Kultury w Przasnyszu stał się miejscem spotkania hodowców i plantatorów, uczniów szkół rolniczych, wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, starosty powiatu przasnyskiego, doktorów z SGGW w Warszawie i PWSZ w Ciechanowie.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Monika Zielińska-Nowak

imagekk001 imagekk002