Informacje o szkole

Konkurs motoryzacyjny ,,Młody mechanik”

Za nami pierwsza edycja konkursu motoryzacyjnego „Młody mechanik”, którego organizatorem był Zespół Szkół w Golądkowie.
Celem konkursu było:
– Rozwijanie wśród uczniów gimnazjów i szkół podstawowych zainteresowań motoryzacją
– Upowszechnianie wiedzy z zakresu techniki motoryzacyjnej
– Pobudzanie uczniów do samodzielnego zdobywania, poszerzenia i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności (samokształcenia)
– Integracja młodzieży szkolnej
Zmagania obejmowały 3 konkurencje. Pierwszą z nich była wymiana koła w samochodzie na czas. Następnie uczestnicy zmierzyli się z quizem sprawdzającym wiedzę z zakresu motoryzacji. A na koniec musieli wykonać pomiary warsztatowe przy użyciu stosownych narzędzi. Mimo wysoko postawionej poprzeczki uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, pod przewodnictwem pani Dyrektor Ewy Leszczyńskiej, w składzie: Marek Stańczak, Waldemar Lange (nauczyciele kształcenia zawodowego) oraz Karolina Sołtysiak – uczennica technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gazach
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym
Przez zmagania konkursowe uczestników poprowadziła kierownik Praktycznej Nauki zawodu – Eliza Dembe – Stańczak. Mamy nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń szkolnych.