Informacje o szkole

Konkurs Szkolny na EKSLIBRIS BIBLIOTEKI Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

ZAPRASZAMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

  1. Uczniowie biorący udział w konkursie zobowiązani są do wykonania ekslibrisu Biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie (szczegółowe informacje w REGULAMINIE Konkursu).
  2. Termin złożenia prac – do 27  listopada 2017r. w sekretariacie szkoły lub do nauczyciela informatyki – p. Anny Lusa.
  3. REGULAMIN Konkursu Szkolnego na EKSLIBRIS BIBLIOTEKI Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie w załączeniu.

Organizator Konkursu:
Anna Lusa – nauczyciel

regulamin konkursu PDF

regulamin_konkursu_exlibris_GOLADKOWO-page-001 regulamin_konkursu_exlibris_GOLADKOWO-page-002 regulamin_konkursu_exlibris_GOLADKOWO-page-003 regulamin_konkursu_exlibris_GOLADKOWO-page-004