Informacje o szkole

List komendanta powiatowego policji w Pułtusku