Informacje o szkole

List Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej