Informacje o szkole

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

3 października nasza szkoła włączyła się do projektu pod hasłem XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof  pod honorowym patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego  Wojewody Podlaskiego,  Starosty Piaseczyńskiego oraz przy współpracy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania Skutków Katastrof.  Wychowawcy klas przedstawili młodzieży 20 minutową prezentację multimedialną i razem wykonali ankietę ewaluacyjną.

XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof – 13 października 2020

Magdalena Stępniewska