Informacje o szkole

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do zapoznawania się z interpretacjami przepisów programu azotanowego, które na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/pytania-i-odpowiedzi-do-programu-azotanowego