Informacje o szkole

Niezapomniane praktyki!

Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które otrzymaliśmy na realizację  projektu: „Mistrzowie w swoim fachu – zagraniczne mobilności zawodowe” uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie mają szansę na odbycie międzynarodowych praktyk zawodowych. Już w najbliższym roku szkolnym będą mogli wyjechać do Grecji. By zdobywać nową wiedzę pojadą uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Informacje o realizacji przekazywać będzie koordynator projektu – wicedyrektor Anna Kwiatkowska po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/20.