Szkoły dzienne 2018/2019

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Klasy pierwsze

 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Branżowa Szkoła I stopnia mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Klasy drugie

 • Technik architektury krajobrazu/technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Branżowa Szkoła I stopnia mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Klasy trzecie

 • Technik architektury krajobrazu/technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Klasy czwarte

 • Technik agrobiznesu/technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik weterynarii