Informacje o szkole

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych mająku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie