Informacje o szkole

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZS CKR w Golądkowie