Informacje o szkole

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych oraz zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego