Aktualności

Informacje o szkole

Zajęcia praktyczne w Hurtowni Rolniczo – Paszowej

Uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii pod opieką p. Beaty Grabowskiej i p. Marleny Paczewskiej w dniu 08.12.2015 r. odbyli zajęcia praktyczne w Hurtowni Rolniczo – Paszowej w Nasielsku. W czasie trwania zajęć młodzież została wprowadzona w świat zarządzania hurtownią oraz zapoznana z jej wyposażeniem. Przyszli technicy weterynarii poznali poszczególne …

Czytaj więcej

Akcja „Góra Grosza 2015”

W dniach 23 listopada – 4 grudnia 2015 r. nasza szkoła przystąpiła do XVI edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, a partnerem Poczta Polska. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie …

Czytaj więcej

Zajęcia praktyczne w rzeźni

W dniu 03.12.2015 r. uczniowie klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii pod opieką lekarza weterynarii, Marleny Paczewskiej odbyli zajęcia praktyczne w rzeźni trzody chlewnej w Nasielsku Podczas ćwiczeń, młodzież zapoznała się ze sprzętem oraz techniką wykonania badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego …

Czytaj więcej

Konkurs recytatorski

Uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie: Adam Rej, Piotr Lusa, Klaudia Zawadka, Dominika Talarek i Wiktoria Chrzanowska zaprezentowali interpretacje tekstów romantycznych podczas konkursu recytatorskiego, który odbył się 3 grudnia 2015 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Celami konkursu było upowszechnienie twórczości Zygmunta Krasińskiego, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie …

Czytaj więcej

Uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory

W ramach współpracy Zespołu Szkół w Golądkowie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 grudnia uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory. Jest to jedna z jednostek organizacyjnych SGGW prowadząca działalność z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Najważniejszym kierunkiem jego …

Czytaj więcej

Ekonomiczny sukces

Uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie Grzegorz Ludwisiak i Damian Sadowski w dniu 2 grudnia 2015 r. wzięli udział, w organizowanej już po raz kolejny przez Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Zakres tematyczny olimpiady obejmował zagadnienia związane z gospodarką rynkową, popytem i podażą, przyczynami i skutkami bezrobocia, dobrami komplementarnymi …

Czytaj więcej

Spotkanie rekolekcyjne

Pewną tradycją stało się, że w czasie rekolekcji trwających w parafii Winnica, swoje rekolekcyjne zamyślenie mają też uczniowie naszej szkoły. Tym razem, pierwszego dnia rekolekcji odwiedził Zespół Szkół o. Jan Kaczmarek, Zmartwychwstaniec pracujący na co dzień w Mszanie Dolnej. Starał się pokazać uczniom i nauczycielom, że w każdym …

Czytaj więcej

Konferencja pt. „”Likwidacja kwoty mlecznej – konsekwencje dla producentów”

W dniu 01.12.2015 r. grupa uczniów klasy II Ta pod opieką p. I. Fabisiak i I. Śliwińskiej uczestniczyła w konferencji szkoleniowej na temat :” Likwidacji kwoty mlecznej – konsekwencje dla producentów”, zorganizowanej przez MODR w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku. Podczas wykładów prowadzonych przez pracowników Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie …

Czytaj więcej

Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy z kwalifikacji T.15

30 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbył się Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy z kwalifikacji T.15 – organizacja i żywienia i usług gastronomicznych. Organizatorem i pomysłodawcą był serwis Hotelinfo24.pl. Do części pisemnej i praktycznej przystąpiło 21 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia …

Czytaj więcej

PRÓBNA NOWA MATURA

Od 23.11.- 27.11.2015 roku tegoroczni maturzyści wzięli udział w programie Próbna Nowa Matura z WSiP 2015/2016.Uczniowie rozwiązywali arkusze z następujących przedmiotów: język polski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), matematyka (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), biologia (poziom rozszerzony), geografia (poziom rozszerzony),chemia (poziom rozszerzony). Dzięki uczestnictwu w programie młodzież …

Czytaj więcej