Aktualności

Informacje o szkole

Szkolny Konkurs Ekologiczny

24 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbył się Pierwszy Szkolny Konkurs Ekologiczny. Pomysłodawczyniami i osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu były nauczycielki przedmiotów przyrodniczych: Pani Anna Osowiecka oraz Pani Monika Zielińska-Nowak. Termin konkursu nawiązywał do obchodów Międzynarodowego … Czytaj więcej

Zajęcia praktyczne w branżowej szkole

Warsztaty Zespołu Szkół w Golądkowie zapewniają młodzieży  praktyczną naukę zawodu jak najbardziej zbliżoną do rzeczywistych  warunków pracy. Dwa dni w tygodniu uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia odbywają tam zajęcia praktyczne. Poniżej zdjęcia obrazujące  naprawę pojazdów rolniczych. Eliza Dembe-StańczakCzytaj więcej

Jesteśmy Atrakcyjni Na Rynku Pracy

„Jesteśmy Atrakcyjni Na Rynku Pracy” – pod takim hasłem ruszył projekt unijny skierowany do uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Jako pierwsi dodatkowe umiejętności zdobywać zaczęli uczniowie kształcący się na kierunku technik żywienia i usług … Czytaj więcej

GOLĄDKOWO ZAPRASZA! DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ

23 kwietnia 2018 r. szkoła w Golądkowie szeroko i zachęcająco otworzyła swoje drzwi przed jeszcze gimnazjalistami, a już niedługo – mamy nadzieję – uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. To ważne przedsięwzięcie przygotowywaliśmy od dawna, ze szczególną … Czytaj więcej

Szkoła w Golądkowie – centrum wiedzy o ASF

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, jako szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizuje kampanię mającą na celu szerzenie informacji o Afrykańskim Pomorze Świń. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej wiedzy o ASF. Następnie zorganizowano … Czytaj więcej

Sukcesy naszych uczniów na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej. Prowadzona jest równocześnie w 11 blokach tematycznych, a jej organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, działając w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem … Czytaj więcej

MŁODZIEŻOWY TEST PROSTAEKONOMIA.PL

19 kwietnia 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbył się konkurs pn. „Młodzieżowy Test Prostaekonomia.pl”, skierowany do uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników. Konkurs mający na celu zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości, … Czytaj więcej

Studenci z SGGW w Golądkowie

W środę, 18 kwietnia br. Zespół Szkół w Golądkowie odwiedziła grupa studentów ze studiów magisterskich kierunku Inżynieria ekologiczna ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z opiekunem. Tematem przewodnim wizyty studentów były odnawialne źródła energii w jakie wyposażona została szkoła … Czytaj więcej

PROPOZYCJA LGD ZIELONE MOSTY NARWI

19 kwietnia uczniowie klas IV uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami LGD Zielone Mosty Narwi zorganizowanym na prośbę dyrekcji w sali konferencyjnej internatu. Uczniowie dowiedzieli się o możliwościach i warunkach pozyskiwania funduszy na podejmowanie własnej działalności. Temat zdaje się interesujący, zwłaszcza, … Czytaj więcej

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO TEŻ SIĘ UCZYMY…

Młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych od marca systematycznie uczęszcza na zajęcia z języka hiszpańskiego w ramach projektu ERASMUS +. Celem zajęć jest nauka umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim jak również poznanie kultury, historii, zwyczajów … Czytaj więcej