Aktualności

Informacje o szkole

Ogłoszenie w sprawie zakończenia roku szkolnego 2012/2013

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się 28 czerwca br. (piątek) o godzinie 11:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Golądkowie.Czytaj więcej

Spotkanie z Przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego

11 czerwca 2013 w naszej szkole odbyło się spotkanie klas: I Tmr oraz II Tak/Tmr z Przedstawicielem Sekcji Informacji i Promocji Agencji Rynku Rolnego, Oddziału Terenowego w Warszawie. Celem spotkania było przybliżenie uczniom zasad, zakresu działania Agencji Rynku Rolnego, co … Czytaj więcej

Golądkowo w Holandii

W dniach 3-7.06.2013 nauczyciel przedmiotów zawodowych Wiktor Kałużny uczestniczył w organizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wyjeździe studyjnym do Holandii. Tematem przewodnim seminarium było „Funkcjonowanie ferm bydła mlecznego w Holandii”. Uczestnicy seminarium zapoznali się z najnowszymi trendami w … Czytaj więcej

Bydgoszcz: seminarium – Europa Środkowa 2014-2020

W dniu 5 czerwca 2013 r. W Bydgoszczy Tomasz Antczak – koordynator do spraw współpracy zagranicznej i projektów międzynarodowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie wraz ze stażystą Pawłem Blochem uczestniczyli w Seminarium Informatycznym , którego tematem była „Współpraca … Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „International Conference on Marketing Management – MM 2013

Dnia 5 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „International Conference on Marketing Management – MM 2013” organizowana przez Katedrą Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas konferencji … Czytaj więcej

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 16:00 z następującym porządkiem: 1. Spotkanie z dyrekcją szkoły w sali konferencyjnej budynku internatu – godz. 16:00 2. Zebranie z wychowawcami klas – godz. … Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie zakończenia roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 uczniów klasy programowo najwyższej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i słuchaczy sem. programowo najwyższego Szkoły Policealnej oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku szkoły.Czytaj więcej

Nowoczesne rozwiązania w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej – warsztaty

W niedzielę 2 czerwca grupa słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej uczestniczyła w warsztatach poświęconych nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Odwiedziliśmy dwa gospodarstwa rolne. Pierwsze gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Pruszki, gmina Różan. Właścicielem jest … Czytaj więcej

Regionalne Forum Gospodarcze

29 maja br. W Wyszkowie miało miejsce I Regionalne Forum Gospodarcze. Spotkanie zorganizował  burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Wojewodą Mazowieckim, do współpracy zaproszone zostały także podmioty i instytucje na co dzień zajmujące się współpracą … Czytaj więcej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – nowy kierunek Zespołu Szkół w Golądkowie

W dniu 28 maja 2013 r. Krzysztof Nuszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie uczestniczył w konferencji nt. „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”. Spotkanie zorganizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość … Czytaj więcej