Informacje o szkole

Początek rekolekcji-konferencja o. Tomasza Nowaka