Informacje o szkole

Przeżyjmy to jeszcze raz. Zjazd absolwentów, czyli najazd seniorów na Golądkowo.

Wspomnienia z Jubileuszu 95-lecia, które przesłał nam Absolwent szkoły. Zachęcamy do przeczytania.

 

Zjazd absolwentów, czyli najazd seniorów na Golądkowo