Informacje o szkole

Informacja dyrektora szkoły

UWAGA, KOMUNIKAT!!!

Na mocy Rozporządzenia MEN z dn. 20.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje ograniczone do 10 kwietnia 2020r.
Oznacza to, że w tym czasie w żadnej placówce oświatowej nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja podstawy programowej będzie się odbywać w sposób zdalny.
Zatem czas zawieszenia zajęć nadal nie oznacza dni wolnych od nauki. Chociaż w dalszym ciągu należy powstrzymać się od zbędnych kontaktów i pozostawać w domu, dla nauczycieli i uczniów będzie to czas systematycznej i odpowiedzialnej pracy.
Nauczyciele naszej szkoły nadal będą przekazywać drogą elektroniczną, m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej, informacje i wskazówki dotyczące treści programowych. Uczniowie są zobowiązani do sprawdzania wiadomości i wykonywania zadań przekazywanych przez nauczycieli.
Proszę o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym i na szkolnym Facebooku, a także komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Kontakt:
sekretariat@zsgoladkowo.eu
tel: (0 23) 69 14 073
tel: (0 23) 69 14 083
tel: (0 23) 69 14 093
Z poważaniem
dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska

 

DZIAŁAJMY RAZEM PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych.
Wiele jednak zależy od Ciebie!
Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus. Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

SZANOWNI PAŃSTWO
W czasie, kiedy zajęcia w szkole są zawieszone wszystkie ważne informacje skierowane do rodziców znajdują się w zakładce RODZICE, a informacje skierowane do uczniów w zakładce UCZNIOWIE. Materiały do pracy nauczyciele nadal przesyłają na e-mail ucznia. Bardzo proszę o systematyczne zapoznawanie się z zamieszczonymi tam informacjami i wykonywanie zleconych prac.
Jednocześnie proszę o pozostawanie w domu – wiele zależy od nas samych!
Dyrektor szkoły
Ewa Leszczyńska