Informacje o szkole

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

26 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Podczas uroczystości, która jest ważnym elementem kształtującym tradycję naszej szkolnej społeczności, przedstawiciele klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu/technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz uczniowie szkoły branżowej ślubowali: strzec wartości etycznych, szanować tradycje i dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły oraz sumiennie wykonywać swoje szkolne obowiązki i osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

Po uroczystości ślubowania uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz Panią Dyrektor Ewą Leszczyńską i Panią Wicedyrektor Anną Kwiatkowską, posadzili przed szkołą swoje drzewka – czyniąc zadość tradycji.

Urszula Molcan i Justyna Cieślak

?????????? IMG_8557 IMG_8556 IMG_8554 IMG_8553 IMG_8551 IMG_8545 IMG_8547 IMG_8548 IMG_8550 ?????????? ?????????? IMG_8540 IMG_8539 IMG_8538 IMG_8528 ?????????? IMG_8533 IMG_8534 IMG_8535 IMG_8526 IMG_8524 IMG_8521 IMG_8520 IMG_8519 IMG_8512 ?????????? IMG_8514 IMG_8515 IMG_8516 IMG_8511 IMG_8510 IMG_8507