Informacje o szkole

SPOŁECZNOŚĆ DZIUBIŃSKIEJ JEST AKTYWNA

Zarówno młodzież jak też nauczyciele i pracownicy szkoły włączali się w ostatnim czasie w organizację dwóch ważnych lokalnych przedsięwzięć. W dn. 11 czerwca uczestniczyli w Pułtuskim Marszu dla Życia i Rodziny, wcześniej wspierając czynności organizacyjne. Podobnie było w dn. 18 czerwca, kiedy to Golądkowo zaangażowało się w działania związane z odbywającym się w tym dniu w Winnicy Piknikiem Rodzinnym. Zarówno w jednej, jak też podczas drugiej imprezy, odpowiedzialni za konkretne zadania, dostarczyliśmy miłych wrażeń uczestnikom spotkań, równocześnie pięknie reprezentując szkołę.

ok9 ok8 ok7 ok6 ok5 ok1 ok3 ok4