Informacje o szkole

„”Szkolny Dzień Profilaktyki”

W dniu 16 listopada 2016 r. w szkole odbyło się spotkanie pod hasłem „Szkolny dzień profilaktyki”. Celem była promocja zdrowego stylu życia.

Podczas tej szkolnej imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Dbam o swoje zdrowie – życie bez używek”. Założeniem konkursu było propagowanie problematyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom. Uczniowie mogli te treści wyrazić w formie krótkiego filmu lub prezentacji. Nagrodzone prace i ich autorzy to uczniowie: Monika Orłowska z klasy II TŻiUG, Dominik Łukaszewicz z klasy II TŻiUG oraz Tomasz Sadziak z klasy III TŻiIG.

Planując organizację Szkolnego Dnia Profilaktyki, pomyślano że najlepszymi wyrazicielami idei związanej ze zdrowym stylem życia będą sami uczniowie. W zależności od poziomu klas młodzież przygotowała na ten dzień plakaty, wiersze, piosenki, dobre rady i zdrowy poczęstunek. Wykonane i zaprezentowane prace zostały zamieszczone na tablicach w szkole, gdzie można je jeszcze raz dokładnie obejrzeć.

Uczniowie mogli przekonać się, że obszar profilaktyki jest bardzo szeroki i że trzeba na ten temat dużo rozmawiać i dużo wiedzieć. Rozważaniom towarzyszyły piosenki, zawierające przesłanie dotyczące wartości życia.

Dla uczniów klas III i IV przeznaczone było jeszcze spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tę problematykę przybliżyli zaproszeni goście z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Idea Szkolnego Dnia Profilaktyki to zachęcanie młodzieży do refleksji na temat tego, co w życiu jest najważniejsze i do podejmowania tylko mądrych wyborów.

Organizatorzy : Samorząd Uczniowski, pedagog i psycholog szkolny
Hanna Karłowicz

imagekk002 imagekk003 imagekk004 imagekk005 imagekk006 imagekk007 imagekk008 imagekk009 imagekk010 imagekk011 imagekk012 imagekk013 imagekk014 imagekk015 imagekk016 imagekk017 imagekk018 imagekk019 imagekk020 imagekk021 imagekk022 imagekk023 imagekk024 imagekk025 imagekk026 imagekk027 imagekk028 imagekk029