Informacje o szkole

Szkolny Dzień Profilaktyki

W dniu 29 października  w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki cała społeczność szkolna została zaproszona na spotkania pod hasłem  „Więcej wiemy- mądrzej decydujemy”. Spotkania prowadzone były przez  socjoterapeutę panią Marzenę Zielińską. Promocja zdrowego stylu życia, potrzeba rozwijania dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów,  radzenie sobie z emocjami i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym takim, jak sięganie po narkotyki , dopalacze, alkohol czy tytoń, to główne założenia tegorocznego dnia profilaktyki. Ponadto uczniowie mogli dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat uzależnień behawioralnych, związanych np. z korzystaniem z telefonów, Internetu , gier komputerowych. Nie  moralizowanie czy pouczanie, ale mówienie konkretnie  wraz z podawaniem przekładów z życia – taka była forma przekazu prowadzącego zajęcia z uczniami.

Była to ważna lekcja mądrości, odpowiedzialności, troski o zdrowie i bezpieczeństwo młodych ludzi.

Hanna Karłowicz