Informacje o szkole

Szkolny Klub Wolontariusza

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, którzy działają w  szkolnym  wolontariacie, wiedzą, że  jest to dla nich szansa  na zdobycie  nowej wiedzy i nowych umiejętności. Praca w wolontariacie to przede wszystkim kształtowanie postaw prospołecznych młodych ludzi. Poznając problemy  innych ludzi, mogą podejmować  aktywną działalność na rzecz ich rozwiązywania. Szkolny klub wolontariusza włącza się w różne akcje pomocowe. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra grosza” i zbiórka rzeczy na potrzeby schroniska dla zwierząt.

Hanna Karłowicz